Struktura organizacyjna - Komendanta Powiatowego Policji w Rykach

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Komendantowi  Powiatowemu  Policji w Rykach podlegają:

 

Wydział Prewencji

Wydział Ruchu Drogowego

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kontroli

Zespół Kadr i Szkolenia

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prezydialnych

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Łączności i Informatyki

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zespół Wspomagający

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 

 

I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Rykach podlegają:

 

Wydział Kryminalny

Komisariat Policji w Dęblinie

 

Metryczka

Data publikacji : 13.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komendanta Powiatowego Policji w Rykach
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Żmuda
do góry