Struktura organizacyjna - Komendanta Powiatowego Policji w Rykach

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

1. Komendant Powiatowy Policji w Rykach

1) Wydział Kryminalny

a) Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy

b) Zespół Dochodzeniowo-Śledczy

c) Zespół Techniki Kryminalistycznej

d) Zespół do walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą

e) Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową

2) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

3) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kontroli

4) Zespół Kadr i Szkolenia

5) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prezydialnych

6) Zespół do spraw Finansów

7) Zespół do spraw Administracyjno- Gospodarczych

8) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Łączności i Informatyki

9) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

    oraz Ochrony Przeciwpożarowej

10) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 

2. I  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;

1) Wydział Prewencji

a) asystent (do spraw profilaktyki społecznej)

b) Zespół do spraw Wykroczeń

c) Zespół Patrolowo - Interwencyjny

d) Zespół Dyżurnych

e) Zespół Dzielnicowych

2) Wydział Ruchu Drogowego

3) Komisariat Policji w Dęblinie

a) Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy

b) Zespół Dochodzeniowo - Śledczy

c) Jednoosobowe Stanowisko do walki z Przestępczością Gospodarczą

d) Zespół do spraw Wykroczeń

e) Zespół Patrolowo - Interwencyjny

f) Zespół Dyżurnych

g) Zespół Dzielnicowych

h) Zespół Wspomagający

Metryczka

Data publikacji 01.09.2010
Data modyfikacji 03.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komendanta Powiatowego Policji w Rykach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. szt. Edyta Opieka
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Opieka Zespół ds. Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
asp.sztab. Edyta Opieka
do góry