Struktura organizacyjna - Komendanta Powiatowego Policji w Rykach

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

1. Komendant Powiatowy Policji w Rykach

 

1) Wydział Prewencji

a) Zespół do spraw Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń

b) Zespół Patrolowo - Interwencyjny

c) Zespół Dyżurnych

d) Zespół Dzielnicowych

e) Zespół Przewodników Psów Służbowych

2) Referat Ruchu Drogowego

3) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

4) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kontroli

5) Zespół do spraw Kadr i Szkolenia

6) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prezydialnych

7) Zespół do spraw Finansów

8) Zespół do spraw Administracyjno- Gospodarczych

9) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Łączności i Informatyki

10) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

      oraz Ochrony Przeciwpożarowej

11) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 

2. I  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;

 

 1) Wydział Kryminalny

a) Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy

b) Zespół Dochodzeniowo-Śledczy

c) Zespół Techniki Kryminalistycznej

d) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Poszukiwań i Identyfikacji Osób

e) Zespół do walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą

f) Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową

2) Komisariat Policji w Dęblinie

a) Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy

b) Zespół Dochodzeniowo - Śledczy

c) Jednoosobowe Stanowisko do walki z Przestępczością Gospodarczą

d) Zespół do spraw Wykroczeń

e) Zespół Patrolowo - Interwencyjny

f) Zespół Dyżurnych

g) Zespół Dzielnicowych

h) Zespół Wspomagający

Metryczka

Data publikacji 01.09.2010
Data modyfikacji 07.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. szt. Edyta Opieka
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Opieka Zespół ds. Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Opieka
do góry