Status prawny - Komendanta Powiatowego Policji w Rykach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

 

 

 

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Rykach regulują:

 

 

 

 

 

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)

2. Zarządzenie Nr 198 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie

3. Zarządzenie Nr 551 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 czerwca 2007 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie

4. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

5. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Rykach z dnia 05 grudnia 2016 r.

Metryczka

Data publikacji 03.05.2009
Data modyfikacji 06.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komendanta Powiatowego Policji w Rykach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. szt. Edyta Opieka
Osoba udostępniająca informację:
Karol Łukasik Zespół ds. Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
asp.sztab. Edyta Opieka
do góry