Stanowienie aktów prawa wew. - Komendanta Powiatowego Policji w Rykach

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawa wew.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

 

 

Kwestie związane ze sposobami stanowienia aktów publicznoprawnych reguluje Zarządzenie Numer 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej oraz Zarządzenie Numer 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

 

Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.

Zarządzenie Numer 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

Zarządzenie Numer 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej – z uzasadnieniem. 

W zakresie projektowania aktów normatywnych stosuje się przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dziennik Ustaw Numer 100, pozycja. 908).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej.

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 03.05.2009
Data modyfikacji : 28.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komendanta Powiatowego Policji w Rykach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. szt. Edyta Opieka
Osoba udostępniająca informację:
Karol Łukasik Zespół ds. Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Żmuda
do góry