Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komendanta Powiatowego Policji w Rykach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strona znajduje się w archiwum.

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Rykach realizuje sprawy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz instrukcją kancelaryjną – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji i szkołach policyjnych.

Sprawy do realizacji są wnoszone do Komendy Powiatowej Policji w Rykach pisemnie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

Pisma rejestrowane są według kolejności wpływu, następnie dekretowane przez Komendanta Powiatowego Policji lub jego I Zastępcę i przekazywane pracownikom do dalszej realizacji.

Korespondencja, zarówno wpływająca, jak i wypływająca do komendy podlega rejestracji w Dzienniku Korespondencyjnym, który znajduje się w sekretariacie.

 

Metryczka

Data publikacji 04.05.2009
Data modyfikacji 13.06.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komendanta Powiatowego Policji w Rykach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. szt. Edyta Opieka
Osoba udostępniająca informację:
Karol Łukasik Zespół ds. Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Opieka
do góry