Oświadczenia majątkowe - Komendanta Powiatowego Policji w Rykach

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

 

W związku z nowelizacją artykuł 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

 

1. Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Dęblinie

Metryczka

Data publikacji : 02.05.2009
Data modyfikacji : 18.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komendanta Powiatowego Policji w Rykach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Kowalczyk
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Żmuda
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Żmuda
do góry