Informacja dla osób niepełnosprawnych - Komendanta Powiatowego Policji w Rykach

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla osób niepełnosprawnych

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

 

Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Rykach oraz podległym jej Komisariacie Policji w Dęblinie.

Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest bezpłatna.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) z podaniem proponowanego terminu wizyty, kontaktując się z Dyżurnym jednostki:

  • telefonicznie (przy pomocy osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie): 81-865-02-10,
  • poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu: 81-865-02-44,
  • faksem pod nr 81-865-02-44  (za pośrednictwem załączonego wniosku),

na adres e-mail: dyżurni.kppryki@lu.policja.gov.pl  (za pośrednictwem załączonego wniosku).

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa lubelskiego dostępny jest na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (http://bip.lublin.uw.gov.pl)

 

Rejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest również na stronie Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych (http://www.pzg.org.pl/). Informujemy również, iż funkcjonuje specjalny system zgłoszeniowy SMS dla osób głuchoniemych, za pośrednictwem którego można zgłaszać potrzebę skorzystania z usług tłumacza podczas uprzednio umówionej wizyty oraz, przede wszystkim, kontaktować się z sytuacjach nagłych. Wiadomości SMS odbierane są przez oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Rykach, który w odpowiedzi na otrzymaną informację podejmuje odpowiednie działania i zawiadamia - w zależności od treści zgłoszenia - patrol policji, pogotowie ratunkowe lub straż pożarną. Osoby wysyłające SMS muszą podać swoje dane personalne, miejsce zdarzenia oraz okoliczności zdarzenia (np. wypadek, kradzież, pożar, zasłabnięcie). Koszt wysłania wiadomości SMS według aktualnego cennika taryfy danego operatora.

 

JEŻELI POTRZEBUJESZ POMOCY 

i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer  81-865-02-44, koniecznie podaj następujące informacje:

  • swoje dane personalne,
  • miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację),
  • okoliczności zdarzenia (wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, zasłabnięcie).

SMS zgłoszeniowy trafi do Oficera Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

Metryczka

Data publikacji 18.09.2015
Data modyfikacji 30.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komendanta Powiatowego Policji w Rykach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Opieka
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Opieka Zespół ds. Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Opieka
do góry