Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP - Komendanta Powiatowego Policji w Rykach

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Komenda Powiatowa Policji w Rykach uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Powiatowej Policji w Rykach konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Powiatowej Policji w Rykach:

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
 • Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres kpp.lukow@lu.policja.gov.pl . Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
 • Złożenie dokumentów w godzinach 7.30-15.30 w Jednoosobowym Stanowisku do spraw Prezydialnych Komendy Powiatowej Policji w Rykach przy ul. Dolnej 2, lub u dyżurnego jednostki na następujących nośnikach danych:
 • Dyskietka 1,44 MB
 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Powiatowej Policji w Rykach:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
 • Akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, RTF
 • ODS, ODT
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Metryczka

Data publikacji : 31.03.2018
Data modyfikacji : 28.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komendanta Powiatowego Policji w Rykach
Osoba udostępniająca informację:
asp.sztab. Edyta Opieka Zespół ds. Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Żmuda
do góry